1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотеками Трускавецької МЦБС розроблено відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»(зі змінами і доповненнями), Закону України «Про захист персональних даних», наказу Міністерства культури України від 14.12.2011 р. за № 665/1/17-11 деякі питання реалізації законодавства про захист персональних даних», Положення Трускавецької МЦБС та на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.05.99р. за № 275 (зі змінами і доповненнями).

2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території м. Трускавця у формі абонементів, читальних залів та Центру вільного доступу до мережі Інтернет «Інтерсвіт».
2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в м. Трускавці на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.
2.3. Користувачі бібліотеки мають право:
- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
- отримувати інформацію, передбачену Законом «Про захист персональних даних»;
- брати участь у роботі бібліотечної ради.
2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.
2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки у читальному залі.
2.7. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами.
2.8. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованій бібліотеці для дітей.
2.9. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. Обов'язки користувачі

3.1. Для запису до бібліотеки громадянин пред'являє паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюється з Правилами користування бібліотекою, підписує зобов'язання їх виконувати.
3.2. Ознайомлюється з повідомленням про мету збору та обробку даних його персональних даних, своїми правами, визначеними законодавством у сфері захисту персональних даних та підтверджує факт ознайомлення з ним власноручним підписом.
3.3. Надає відомості для заповнення реєстраційної картки, читацького формуляра та занесення до бази персональних даних «Користувачі». Персональні дані, надані користувачем є конфіденційними. Використання персональних даних здійснюється лише:
- працівниками бібліотеки відповідно до їхніх посадових обов»язків;
- для статистичного обліку у знеособленому вигляді.
У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
3.4. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
3.5. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.6. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.7. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
}3.8. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
3.9. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватись тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.
3.10. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.
3.11. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4. Обов'язки бібліотек з обслуговування користувачів

Бібліотеки зобов'язані:
- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека;
- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
- дбати про культуру обслуговування користувачів;
- формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
- задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
- отримувати персональні дані користувачів під час запису до бібліотеки та обробляти їх з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних;
- ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
- створювати читацькі ради;
- звітувати перед користувачами бібліотеки.

Кiлькiсть переглядiв: 111

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.